REGELS VOOR MOBILHOMES…

 • De mobilhomeparking is doorlopend open van vrijdag 12 april vanaf 17u00 tot zondag 14 april. De voertuigen hebben het terrein ten laatste op zondag 14 april om 12u00 verlaten.
 • Een geldig ticket is vereist om jullie mobilhome/caravan/camper te plaatsen. Je kan je ticket kopen via de site. Plaats je ticket zichtbaar achter de voorruit.
 • Het ticket geeft recht op één parkeerplaats. De parkeerplaatsen zijn groot genoeg voor een doorsnee mobilhome.
 • De parkeerplaatsen worden aangeduid door de organisatie. Bestuurders zullen zichzelf steeds komen aanmelden bij de organisatie vóór het parkeren.
 • Bij het parkeren dienen de richtlijnen van de coördinator gevolgd te worden en indien de parking wordt verlaten, moet men bij terugkeer dezelfde plaats innemen.
 • Zondag 14 april dient de parking om 12u00 ontruimd te zijn.
  Iedere bestuurder is verantwoordelijk voor het opruimen van zijn/haar eigen stukje parkeerruimte. Alle afval zal spontaan meegenomen worden.
 • Chemische toiletten en/of ander afvalwater worden NIET geloosd/geledigd op of rond het terrein!
 • Wat is VERBODEN?
  • Wij dulden in geen enkel geval het gebruik van gelijk welke soort drugs!
  • Overmatig drankgebruik kan leiden tot het verwijderd worden van de kampeersite.
  • Er worden geen graafwerktuigen gebruikt. In geval van hoogste watersnood worden droge slaapplaatsen voorzien.
  • Vuurwerk en soortgelijke explosieven zijn niet toegelaten.
  • Geluidsoverlast kan leiden tot onmiddellijke verwijdering van de kampeersite.
  • Wapengebruik leidt tot onmiddellijke verwijdering van de kampeersite!
  • Wees gerust: amokmakers worden steevast door de lokale politie ontzet van het terrein. De organisatie zal er zeker geen punt van maken om onmiddellijk de lokale ordediensten in te schakelen in geval van ordeverstoring.
  • Er zullen geen stroomgeneratoren getolereerd worden! De parking is bedoeld om tot rust te komen, niet om feest te vieren!
  • Honden horen aan de leiband. Baasjes van honden zorgen ook voor het opruimen van de behoefte van hun tweevoeter. Bij ontstentenis worden baasjes verwijderd van de site.
  • We eerbiedigen elkaars nachtrust. We vragen om algemene stilte tussen 22u en 08u.
 • De organisatie kan nooit verantwoordelijk zijn voor ongevallen, schade, diefstal op de parking. Iedere kampeerder wordt geacht verantwoordelijk te zijn voor het niet achterlaten van voor diefstal vatbare objecten.
 • Verboden voorwerpen (zie Belgische Wetgeving) zullen steeds afgenomen worden. Desnoods door het inzetten van ordediensten.
 • Wie het nog nodig vindt om bovenstaande regels met de voeten te treden, zal in eerste instantie vriendelijk gevraagd worden om de parking te verlaten. In tweede instantie zal de verwijdering van de kampeersite gebeuren door de lokale ordediensten.
 • Tickets worden bij een verwijdering nooit terugbetaald!
 • De organisatie behoudt zich ten allen tijde het recht om onderhavig reglement aan te passen ten einde de veiligheid van de kampeerders te garanderen.
  Iedere wijziging aan onderhavig reglement zal geafficheerd worden op de site.

Wij wensen jullie allen een rustig, veilig en stil verblijf.

0
Translate »