HUISREGELS VOOR KAMPEERDERS…

 • De kampeerterreinen zijn doorlopend open van vrijdag 12 april vanaf 12u00 tot zondag 14 april. De kampeerders hebben het terrein ten laatste op zondag 14 april om 17u00 verlaten.
 • Een geldig kampeerticket is vereist om jullie tent te plaatsen.
 • Auto’s hebben geen plaats op de kampeerterreinen, ook niet om te lossen en laden. De auto’s kunnen geplaatst worden langs de Leliestraat (hou het verkeersreglement in de gaten) of op de officiële parking van het jeugdverblijf iets verderop in het bos.
 • Een kampeerticket geeft recht op twee overnachtingen per persoon, het gebruik van de toiletten en douches (openingsuren douches zijn vermeld op de website).
 • De tenten kunnen geplaatst worden op de kampeerterreinen “Laagland” en “Hoogland”, zie ook het plattegrond op de website.
 • Kampeerders dienen zich niet aan te melden bij het onthaal, doch moeten wel steeds hun ticket kunnen voorleggen. 
 • Zondag 14 april dient de camping om 17u00 ontruimd te zijn.
  Iedere kampeerder is verantwoordelijk voor het opruimen van zijn/haar eigen stukje kampeerruimte. Alle afval zal spontaan weggebracht worden naar de voorziene afvalbakken.
 • Wat is VERBODEN?
  • Wij dulden in geen enkel geval het gebruik van gelijk welke soort drugs!
  • Overmatig drankgebruik kan leiden tot het verwijderd worden van de kampeersite.
  • Er worden geen graafwerktuigen gebruikt. In geval van hoogste watersnood worden droge slaapplaatsen voorzien.
  • Vuurwerk en soortgelijke explosieven zijn niet toegelaten.
  • Geluidsoverlast kan leiden tot onmiddellijke verwijdering van de kampeersite. Om 22u00 wordt er stilte gevraagd op de terreinen.
  • Wapengebruik leidt tot onmiddellijke verwijdering van de kampeersite!
  • Wees gerust: amokmakers worden steevast door de lokale politie ontzet van het kampeerterrein. De organisatie zal er zeker geen punt van maken om onmiddellijk de lokale ordediensten in te schakelen in geval van ordeverstoring.
  • Er zullen geen verlengkabels getolereerd worden om tenten te voorzien van elektriciteit. De kampeersite is bedoeld om tot rust te komen, niet om feest te vieren!
  • Honden horen aan de leiband. Baasjes van honden zorgen ook voor het opruimen van de behoefte van hun tweevoeter. Bij ontstentenis worden baasjes verwijderd van de kampeersite.
 • Wij tolereren een beperkte mogelijkheid tot koken tussen de tenten. Wees er echter van bewust dat dit steeds gevaarlijk is. Er is GEEN elektriciteit aanwezig.
 • Wij kunnen jullie niet verbieden om te roken in de nabijheid van de tenten. Weet dat dit nog steeds gevaarlijk is, voor jezelf, maar temeer voor je omstaanders. 
  Indien er ongevallen en/of brand ontstaat door het roken wordt de schade verhaald op de verzekering van de veroorzaker, niet van de organisatie!
 • De organisatie kan nooit verantwoordelijk zijn voor ongevallen, schade, diefstal op de kampeersite. Iedere kampeerder wordt geacht verantwoordelijk te zijn voor het niet achterlaten van voor diefstal vatbare objecten. Ook zal de kampeerder instaan voor het doven van vuren en dergelijke.
 • Op de kampeerteereinen mag vuur gemaakt worden, maar enkel in door het jeugdverblijf aangereikte vuurtonnen. Deze kunnen afgehaald worden na aanmelding aan het onthaal (i).
 • Verboden voorwerpen (zie Belgische Wetgeving) zullen steeds afgenomen worden. Desnoods door het inzetten van ordediensten.
 • Wie het nog nodig vindt om bovenstaande regels met de voeten te treden, zal in eerste instantie vriendelijk gevraagd worden om de kampeersite te verlaten. In tweede instantie zal de verwijdering van de kampeersite gebeuren door de lokale ordediensten.
 • Tickets worden bij een verwijdering nooit terugbetaald!
 • De organisatie behoudt zich ten allen tijde het recht om onderhavig reglement aan te passen ten einde de veiligheid van de kampeerders te garanderen.
  Iedere wijziging aan onderhavig reglement zal geafficheerd worden op de kampeersite.

Wij wensen jullie allen een rustig, veilig en stil verblijf.

BIJ NOODGEVALLEN:

· blijf kalm

· contacteer altijd een Merkenveldmedewerker in het onthaal of telefoneer naar het

Merkenveldnummer 0(032)50/27.76.98

· de evacuatiezone bevindt zich net aan de overzijde van het pad

BIJ HET TELEFONEREN NAAR NOODNUMMER 112 MELD JE:

· “Met ……..(je voornaam en naam)…… vanuit scoutsdomein Merkenveld, kampeerterrein

Hoogland Kampeerterrein nr. 3, Merkemveldweg 15 in Loppem- Zedelgem.”

· Wat is precies gebeurd? Wat is de noodsituatie?

· Hoeveel slachtoffers zijn er? Hoeveel personen zijn in gevaar?

Laat iemand de nooddiensten opwachten aan de Merkemveldweg en verwittig een

Merkenveldmedewerker.

MEDISCHE SPOEDDIENST EN BRANDWEER: tel. 112

POLITIE: tel. 101

ANTI-GIFCENTRUM: tel. 0(032)70/245.245

DOKTER: Dr. Remaut en Dr. Sinnaeve, St-Laurentiusstraat 59, 8210 Zedelgem,

tel. 0(032)50/208528

http://www.huisartsenpraktijkdeakkerhoorn.be (indien mogelijk online afspraak maken)

WACHTDIENST DOKTERS: www.mediwacht.be of tel. 1733 (van vr 20u tot ma 8u)

APOTHEEK: Bouckaert, Groenestraat 189, 8210 Zedelgem, tel. 0(032)50/20.97.50

WACHTDIENST APOTHEKERS: www.geowacht.be of www.apotheek.be, tel.

0(032)900/10.500 (of 0(032)903/922.48 tussen 22u en 9u) (0,50 EUR/min)

ZIEKENHUIS: Algemeen Ziekenhuis St.-Rembert (op 10 km), St.-Rembertlaan 21, 8820

Torhout, tel. 0(032)50/23.21.11 of AZ St. Jan (op 12,6 km), Ruddershove 10, 8000 Brugge, tel.

0(032)50/45.21.11

WACHTDIENST TANDARTSEN: www.tandarts.be