FOTO WEDSTRIJD

Deelnemers

Deelname aan deze wedstrijd is gratis.

Als de deelnemer minderjarig is, gaat Geocaching Brughia VZW uit van het principe dat zijn wettelijke vertegenwoordigers hem de toestemming hebben gegeven om aan deze wedstrijd deel te nemen.

Deelnemen aan deze wedstrijd impliceert dat je volledig akkoord gaat met heel het reglement.

Deelnemingsvoorwaarden

Beelden mogen van 8 januari 2019  tot en met 25 februari 2018 gestuurd worden naar het mailadres verbonden aan deze wedstrijd berefoto9@gmail.com en komen in aanmerking voor de wedstrijd op voorwaarde dat het de volgende gegevens worden meegestuurd: Titel van de foto, naam van de inzender, eventueel geocaching nickname, adres, telefoonnummer en mailadres. Per deelnemer mogen maximaal vijf beelden (foto’s) ingezonden worden. Als het maximumaantal overschreden wordt, zal men alleen rekening houden met de eerste vijf beelden die ontvangen werden. De beelden zijn best van een zo goed mogelijke kwaliteit: ze zijn bij voorkeur 5 Mpx groot, met een resolutie van minstens 300 dpi. Enkel een .jpg-formaat zal aanvaard worden (geen Word-document of Powerpoint-presentatie).

Aanduiding van de laureaten

De laureaten worden in twee stappen verkozen:

  1. Geocaching Brughia VZW organiseert met de hulp van een door hen geïnstalleerde jury een voorselectie van een aantal beelden op basis van de volgende criteria:
  • beeldkwaliteit
  • originaliteit
  • de duidelijke link met geocaching en/of
  • een link met het thema van het Brugse Beer Event VIII: “THE MAGIC CONTINUES” 
  1. De beelden die uitgekozen worden, zullen voorgelegd worden aan de deelnemers van het Brugge Beer event 2019. Het publiek kan zijn stem kan uitbrengen via een stemformulier, voorzien door geocaching Brughia VZW.

Iedere deelnemer van het Brugse Beer Event kan maar één stem uitbrengen. Bij een exaequo behoudt Geocaching Brughia VZW zich het recht voor om laureaten een gedeelde plaats toe te kennen. De drie beelden die de meeste stemmen krijgen, ontvangen de Publieksprijs. Daarnaast kiest een jury drie foto’s voor de Prijs van de Jury. 

Auteursrechten

De ingezonden beelden kunnen gebruikt worden om verschillende communicatiedragers van de Geocaching Brughia VZW te illustreren, zonder dat hiervoor auteursrechten betaald moeten worden. De deelnemers mogen alleen beelden insturen waarvan zij over alle auteursrechten beschikken. In die hoedanigheid moeten zij de goedkeuring hebben van alle derden die betrokken waren bij de opname van het ingezonden beeld en/of van derden die menen ten opzichte van hem een recht van welke aard dan ook te kunnen uitoefenen. De deelnemers garanderen dat de inzendingen originele en onuitgegeven beelden zijn (het is verboden om bestaand werk te kopiëren). In het algemeen geeft iedere deelnemer aan de organisator de garantie dat er tegen geen enkel beeld beroep aangetekend kan worden, een actie ondernomen of klacht neergelegd kan worden naar aanleiding van het uitoefenen van overgedragen rechten. Facebook Geocaching Brughia VZW kan een selectie van de ingezonden beelden op haar Facebook-pagina plaatsen. Hierbij gebruikt ze de titel en de beschrijving die ingevuld staan bij de respectieve beelden. 

Verantwoordelijkheid

Geocaching Brughia VZW is niet verantwoordelijk in geval van problemen met het Internet die mogelijk kunnen leiden tot een laattijdige deelname, hetzij tot beschadiging of verlies of van ingezonden gegevens, en behoudt zich het recht voor om in geval van overmacht de wedstrijd aan te passen, te verlengen of te annuleren. 

Privacy

Geocaching Brughia VZW kan gebruik maken van e-mailadressen die ze ontvangen heeft om de deelnemers aan de wedstrijd en de stemming te informeren over initiatieven die hen zouden kunnen interesseren. De juridische voorschriften met betrekking tot de privacy worden in dit kader uiteraard in acht genomen.